Trappstädning – ett måste för trivsel och trygghet

De flesta tänker inte på hur deras trappuppgång ser ut men de skulle antagligen tänka mer på den om ingen tog hand om den och städade den kontinuerligt. Trappuppgångar utsätts generellt för mycket smuts och slit. Här hamnar det mesta av det grus, damm och lera som finns under de boendes skor och stövlar. Barnvagnar, rullatorer och cyklar skrapar i väggarna och lämnar ibland märken. Utan trappstädning i Göteborg skulle vara trappuppgång se ut som ett gråsvart grusupplag.

Trappuppgångar blir lätt en soptipp

I trappuppgångar är det lätt att det samlas allsköns bråte. Ofta blir trappuppgångar en avstjälpningsplats där gamla leksaker, cyklar och till och med sopor hamnar. Med regelbunden städning är risken mindre att saker samlas på hög. I bråten kan skadedjur bygga bo och få fäste. När man väl fått råttor är det svårt att bli av med dem.

Tänk på brandsäkerheten

Enligt brandskyddsmyndigheten skall helst trappuppgångar hållas så rena och fria som möjligt. Vissa typer av material kan självantända vid olyckliga omständigheter. Skulle man behöva utrymma fastigheten så är det viktigt att folk fort kan ta sig ut och inte snubblar på saker och smuts som ligger ivägen.

Rena trappuppgångar är trygga trappuppgångar

Forskning visar att ställen som inte tas om hand snabbar utsätts för vandalism. När det hänt så brukar det snabbt bli mer skadegörelse. Trappuppgångar med graffiti och portar med kofotsmärken gör att de som hyr eller bor i fastigheten känner sig otrygga. Det kan i sin tur leda till att priset på fastigheten faller.

Ett bra sätt att ta hand om sin fastighet och de som hyr där är att regelbundet se till att trappuppgången städas. Trappstädning är prisvärt och behöver inte göras särskilt ofta. Vanligtvis räcker det med varje eller varannan vecka.